Een hart voor Oekraïne


Het Comité voor Initiatief en de gemeente Maldegem zetten een directe hulplijn op voor  noodzakelijke hulp aan Oekraïnse oorlogsvluchtelingen in onze Poolse partnergemeente Swidniça.

Wat doet Swidniça?


Momenteel verblijven er 160 vluchtelingen waaronder 64 vrouwen en 85 kinderen ondergebracht in het internationaal jeugdcentrum Krzyzowa Foundation, de plaatselijke jeugdherberg en bij Poolse families. Binnenkort zal hun aantal stijgen tot 800 op te nemen vluchtelingen in deze landelijke gemeente. Deze groep wil vooral in Polen blijven, dichter bij hun thuisland en wachten op hereniging met hen die ze achterlieten. En naar verwacht zal dat nog vele maanden duren.
Net als bij ons zet de gemeente Swidniça zich hard in voor de opvang, schoolonderricht, taalonderricht en jobinfo. Voor vele vluchtelingen is dit het begin van een lange en moeilijke weg.


Waar gaat het geld naar toe?


Het gemeentebestuur Swidniça opende een rekeningnummer waar financiële hulp kan worden verzameld  ten behoeve van deze Oekraïnse vluchtelingen. Het gemeentebestuur beheert deze donaties en kopen er de goederen mee die direct nodig zijn en aangeleverd kunnen worden ter plaatse.


De fondsen die het Comité voor Initiatief op de rekening gestort krijgen worden integraal overgemaakt aan het gemeentebestuur Swidniça om de eerste directe nood te leningen.
Er is volledige transparantie en toezicht zodat met dit geld de nodige goederen worden aangekocht en direct ter plaatse aan de vluchtelingen wordt bezorgd waar de nood het hoogst is.

Welke hulp is nodig?


Intussen is de inhoud van het valiesje dat werd meegebracht uit Oekraïne bijna opgebruikt of versleten. Zo is er vraag naar schoolbenodigdheden voor deze kinderen, ondergoed en schoenen, naar hygiënische produkten (waspoeder, shampoo, zeep, pampers, damesverbanden), pijnstillers, middelen tegen koorts en droge voeding  die lang kunnen  bewaard worden.

Verschillende transporten met deze goederen zijn ondertussen onderweg naar Polen en Oekraïne.
Zelf een transport opzetten vanuit Maldegem kost geld en is niet onmiddellijk ons doel. Vaak zijn de gevraagde produkten ook daar inmiddels aangevoerd en goedkoper te vinden.

Hoe kan ik mijn steentje bijdragen?


U kan zelf een gift storten op rekeningnummer  BE02 7360 6430 8640 op naam van

 Comité voor Initiatief Maldegem met vermelding Oekraïne 2022


U kan ook via onze webshop online een "cadeaubon" kopen, waarbij u onmiddellijk online kan betalen doormiddel van bancontact.